Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Bí quyết học giỏi ngoại ngữ với các câu danh ngôn tiếng anh

Bí quyết học giỏi ngoại ngữ với các câu danh ngôn tiếng anh
1. Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
Our passions are ourselves.

Anatole France
2. Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life.
Dr. David M. Burns

3. Tuổi thơ là giấc ngủ của lý trí.
Childhood is the sleep of reason.
Jean Jacques Rousseau
4. Somehow they mentioned your name, and someone asked me if i knew you. Looking away I thought of all the times we had together, sharing laughter, tears, jokes, and tons more, and then, without explanation you were gone. I looked to where they were waiting for my answer and then I said softly, 'Once... I thought I did.'

 Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh ra đi không lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ, 'Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết.'

Khuyết danh
5. Work saves us from three great evils: boredom, vice and need.
Voltaire
6. The secret of happiness is to make others believe they are the cause of it.
Al Batt
7. When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. Anh when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.
Khuyết danh
8. Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.
Denis Diderot
9. Con người chẳng bao giờ thực sự là kẻ theo thuyết định mệnh, hay thậm chí người khắc kỷ. Con người thường liều mạng chống lại số phận mình, vĩnh viễn dũng cảm đặt mình bên ngoài sự chi phối của thần linh. Không nghi ngờ rằng cuộc chiến này thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, bởi nó ủng hộ kẻ mạnh mẽ can trường. Nó cũng thúc đẩy cái đẹp, bởi những người yếu đuối hơn thường tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vô vọng và khắc nghiệt bằng cách tạo ra một thế giới đáng yêu hơn cho mình.

Man is never honestly the fatalist, nor even the stoic. He fights his fate, often desperately. He is forever entering bold exceptions to the rulings of the bench of gods. This fighting, no doubt, makes for human progress, for it favors the strong and the brave. It also makes for beauty, for lesser men try to escape from a hopeless and intolerable world by creating a more lovely one of their own.
Henry Louis Mencken
10. If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.
Mark Twain
11. To want to be what one can be is purpose in life.
Cynthia Ozick
12. All men who have achieved great things have been great dreamers -  (Tất cả những người đã đạt được những điều vĩ đại đều là những người có ước mơ lớn)
O.S. Marden
13. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
Be who you are and say what you mean. Because those who mind don't matter and those who matter don't mind.

Dr Seuss
14. Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó.
Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.
Eleanor Roosevelt
15. Thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc, ngắn hạn và dài hạn, cho chính ta và tha nhân sẽ hiện hữu
 (It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come).
Dalai Lama 14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét